Västermalm

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

De flesta som bor här har det bra, men det förekommer även djup utsatthet och ensamhet. Västermalms församling ska bli bättre på att stötta den som saknar framtidstro eller vänner. Kyrkan ska vara en samlande kraft i tider av oro och kris. Kyrkan ska uppmuntra insatser av frivilliga. Vi vill sänka kyrkoavgiften.


Bättre stöd till utsatta

Inom Västermalms församling finns en fungerande diakoni. När socialtjänsten inte förmår kan vi vara en stöttande kraft. Vi ska bli ännu bättre och vill därför lägga mer kraft där. Många försam­lingsmedlemmar vill hjälpa till. Vi kan bättre använda volontärer inom diakonin.

Alla välkomna

Gudstjänsten och musiken ger glädje och tröst till många och alla ska känna sig välkomna. Vi vill förstärka kommunikationen kring verksamheten som bedrivs i våra kyrkor.

Krisberedskap

I händelse av oro och kris ska det vara naturligt att söka sig till kyrkan. Kyrkan är ett fundament i samhället som kan skapa trygghet och tillförsikt med djup förankring historiskt och
i samtiden. Vi vill därför stärka vår krisberedskap.

God ekonomi och låg avgift

Västermalms församling har god ekonomi och låg kyrkoavgift. Vi kommer att jaga kostnader för att kunna sänka kyrkoavgiften. Det får dock inte ske på bekostnad av en bra verksamhet.

Vi tar ansvar

Många av oss som kandiderar för Borgerligt alternativ har varit förtroendevalda under en längre tid. Vi var då valda för mer par­ tipolitiskt bundna nomineringsgrupper kopplade till Moderater­na och Folkpartiet. Vi har tagit ansvar. Västermalms församling är idag en välskött församling med god ekonomi och bra verk­samhet. Men det som är bra kan bli ännu bättre.


Kontaktuppgifter:

Yvonne Riddervik yvonne.riddervik@aau.se 070 – 594 85 02