Västerled

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Välkommen till kyrkan i Västerleds församling, en kyrka för hela livet. Den är öppen för alla och det finns rum för en mångfald av uttryckssätt för tro och sökande efter tro och gemenskap.


Kyrkan för hela livet

Borgerligt alternativ vill se en kyrka som med utgångspunkt från den kristna tron formas av de personer som deltar i kyrkans gudstjänster och samlingar. Den nya kyrko­handboken inbjuder till del­aktighet, ger fina möjligheter till variationer samtidigt som grundvärdena i den kristna tron blir tydligare.

Musiklivet är rikt i Västerleds församling. Borgerligt alter­nativ vill fortsätta satsa på ett brett utbud med konserter av olika slag, lunchmusik, som­markvällsmusik, gospelmässor och våra olika körer som sam­lar många deltagare.

Västerleds tre kyrkor

Gudstjänstlivet i de tre kyr­ korna präglas av de som deltar i gudstjänstlivet. I varje kyrka har arbetsgrupper med församlingsbor, präster och diakoner tagit fram kärnvär­ den som vägleder gudstjänst­ arbetet. Den gudstjänstfirande församlingen tillsammans med gudstjänstgrupper och kyrko-­ och gudstjänstvärdar kommer att fortsätta arbetet för en kyrka i tiden.

Våra minsta

För barnen finns sju olika barnkörer och många andra aktiviteter som ger barnen möjlighet att sjunga, umgås, leka och fira gudstjänst. I kyr­korna finns ”barnhörnor” där barnen kan pyssla med kritor, spel och böcker. Söndagsskola är en av flera viktiga aktiviteter för våra minsta.

Våra ungdomar

Församlingens arbete med ungdomar är viktigt och vi vill skapa gemenskap och för­ståelse mellan ungdomarna. Tillsammans kan de växa i självkänsla och diskutera existentiella frågor. I ”Gröna huset” har ungdomarna en mötesplats.

Allt fler ungdomar väljer att konfirmeras och konfir­mandarbetet lockar många. Vi fortsätter att erbjuda olika alternativ för konfirmationen: konfirmationsläger till havs, till fjälls eller i Assisi. Många konfirmander fortsätter sitt engagemang i kyrkan genom att delta i församlingens ledar­utbildning.

Våra medmänniskor

Kyrkan har lång erfarenhet av att ge stöd i sorgearbete, i familjefrågor och vid kriser Borgerligt alternativ vill värna om insatser för gemenskap och omtanke och ser gärna fler frivilligarbetare engagera sig för andra i församlingen.

Västerleds församling ska bli ännu bättre att bo i för dig och de dina! Vi arbetar för ett varmt engagemang i försam­lingen och välkomnar dig att vara delaktig, ta ansvar och att påverka verksamheten!

Ge oss din röst i kyrkovalet den 17 september!


Kontaktuppgifter:

Johan Hilding jh@hilnet.se 076 – 000 07 49