Vällingby

Program för borgerligt alternativ, valet till kyrkofullmäktige i Vällingby församling

Diakoni

Församlingen skall driva en ­diakoni där den behövs som bäst.

Vi vill prioritera den mycket ­viktiga verksamheten bland personer i utanförskap, bla vistet.

Vi vill arbeta för en utökad ­diakoni.

Vi uppmuntrar fler frivilliga inom diakonin.

Att hjälpa och uppmuntra de nyanlända och ensamkommande är en viktig uppgift för församlingens diakoni.

Samtalgrupper/
samtalbehov

Samtalsbehoven är stora varför en av församlingens viktiga uppgifter är att erbjuda enskilda samtal och samtalsgrupper.

Borgerligt alternativ tycker det är viktigt att församlingens kompetens på samtalsområdet utnyttjas och utvidgas.

Frivilligarbete

Vi anser att församlingen måste utökas sitt frivilligarbete genom att engagera fler volontärer.

Vi anser att det måste finnas ­klara och tydliga uppgifter för

de som är volontärer.

Det är viktigt att de volontärer som engageras får rätt introduktion och fortbildning.

Musik

Vi vill ha ett levande musikliv med en god blandning mellan musik i gudstjänst och konserter.

Barn och unga

Verksamheten bland barn och unga är en församlingens viktigaste uppgifter.

Vi vill fortsätt att utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet så den även fortsättningsvis attraherar olika grupper.

En viktig fråga i ungdomsverksamheten livsfrågor för unga.

Vi kommer att verka för att vi alltid har en konfirmation i tiden.

Övrigt

En viktig uppgift för vällingby församling är att underlätta integrationen av nyanlända och ensamkommande.

Vår fina St Tomaskyrka är och skall vara en viktig plats för möten och byggnaden utgör ett viktigt kulturarv i Vällingby.

För oss är det viktigt att hushålla med församlingens tillgångar så att vi kan hålla kyrkoavgiften så låg som möjligt.

 

Fotograf Philip Jandovsky, Vällingby församling

 


Lokal kontakt:

Vällingby Claes Eliason Kirunagatan 17 8tr, 162 68 Vällingby vallingby@borgerligtalternativ.nu