Tyresö

Borgerligt alternativ i Tyresö församling – Svenska Kyrkan

Tyresö är en växande kommun. Människor väljer att flytta hit. Det är ett samhälle med blandning av vacker natur, livlig stadsmiljö och villasamhällen. Vi vill att kyrkan skall vara en självklar mötesplats för alla åldrar. I sorg och glädje, i vardag och fest ska kyrkan vara viktig för människor i Tyresö. Församlingen och dess medlemmar är grunden i Svenska kyrkan.


Vi vill

 • stärka kyrkans arbete med de mest utsatta i samhället
 • verka för att församlingen startar hemtjänst i egen regi
 • att församlingen skall vara en viktig resurs i samhället om katastrofer inträffar
 • värna om gudstjänstlivet med möjlighet till fördjupning , engagemang och delaktighet för alla
 • stärka kyrkomusiken i församlingen
 • värna kristendomen som grund för vår kultur
 • ansvarsfullt förvalta Tyresö församlings kulturarv
 • satsa på arbetet med barn och unga
 • verka för hög tillgänglighet för dop, vigslar och begravningar
 • värna begravningsverksamheten med ett värdigt omhändertagande
 • verka för en hållbar utveckling av miljön
 • verka för god hushållning med medlemmarnas pengar

Kontaktuppgifter:

Elisabet Stålhem Liljendahl estalhem@gmail.com 070 – 766 23 38