Täby

Partipolitiskt oberoende nomineringsgrupp i Täby församling

Borgerligt alternativ står för ett fungerande ledarskap som garanterar kompetens, kontinuitet och utveckling av församlingens verksamhet i det växande Täby. Värna svenska kyrkan. Traditioner från förr. Trygghet idag. Tro inför framtiden.


Detta vill vi göra för Täby församling:

  • En kyrka nära dig genom distrikten. Med lokalt engagemang kan distrikten utvecklas.
  • Utveckla gudstjänstlivet och värna om kyrkliga ceremonier/handlingar i livets olika skeden.
  • Fortsätta den positiva utvecklingen av församlingens utåtrik­tade och diakonala verksamhet samt erbjuda mötesplatser i församlingen för barn och ungdomar, äldre, socialt utsatta och personer med utländsk bakgrund.
  • Täby har en av Sveriges största konfirmationsverksamheter vilket vi vill fortsätta satsa på som t.ex. församlingsgården Karlberg i Roslagen.
  • Fortsätta att satsa på kyrkomusik, sång och körverksamhet som en viktig del.
  • Förstärka församlingens volontärarbete inom nya områden genom information, utbildning och handledning.
  • Stärka och utveckla samverkan inom Täby kommun för personer som har kris eller behöver stöd i livet.
  • Begravningsplatsen sköts bäst av kyrkan. Inte kommunen.

Foto: Therese Wiberg

Några av de personer som ställer upp för Täby församling till kyrkofullmäktige.


Kontaktuppgifter:

Rolf E Ericsson ericsson@ecofin.se 070 – 898 13 07