Sundbyberg

Kyrkan, behövs den?

Många gifter sig, döper sina barn och går på begravningar i kyrkan. Men hur många vet egentligen att kyrkans verksamhet är bred och populär? Kyrkan bedriver barntimmar, körsång, gudstjänster, diakoni för barn och äldre m.m. Vem minns inte alla vackra skolavslutningar i kyrkans lokaler? Vi tror att kyrkans verksamhet är viktig och därför vill vi i Borgerligt alternativ i Sundbyberg:

Äldreboende i Kyrkans regi
Vi anser att det är dags att erbjuda äldre ett äldreboende som drivs i kristen regi. Vi anser att det bör finnas valfrihet att välja ett kristet boende för de äldre. Vi har nu ett ypperligt tillfälle när man ska bygga om äldreboendet ”Grönskogen”.

Återinför förskolan ”Lammet”
Den nuvarande majoriteten lade ned förskolan ”Lammet” 2011. Vi vill starta förskolan igen. Församlingens barn- och ungdomsverksamhet är viktig då den ut- gör grunden för kyrkans framtida verksamhet, men den här gången vill vi att verksamheten drivs av en extern aktör.

Eftermiddagsverksamhet i Ursvik för barn mellan 7-12 år
Vi vill erbjuda barn i åldern 7-12 år eftermiddagsaktiviteter i kyrkans lokaler i Ursvik. Då det finns 1.200 barn i Ursvik i den åldern är det viktigt att erbjuda dem en trivsam samvaro några eftermiddagar i veckan i kristen regi.

Bättre utnyttjande av kyrkans resurser
Genom effektivare styrning av församlingens resurser skapa förutsättningar inom nuvarande budgetramar till att bl.a kunna erbjuda ensamstående med barn bättre livsvillkor. Detta kräver både nytänkande och omprioriteringar.

Kyrkans viktiga roll i kris och katastrof
För Borgerligt alternativ är det viktigt att kyrkan i Sundbyberg har en väl fungerande organisation och tillräckligt med resurser för att ge ett stöd vid kris och katastrofer.

Uppför solceller på kyrkans fastigheter
För Borgerligt alternativ är det viktigt att vi tar hänsyn till miljön.. Vi vill därför placera solceller på församlingens fastigheter som energikälla.


Vad är borgerligt alternativ?
Borgerligt alternativ är fristående från Moderaterna men ger dig med borgerliga värderingar möjlighet till engagemang i Svenska kyrkan. Vid Moderaternas partistämma 2011 bestämdes att partiet inte längre ställer upp till kyrkoval och kyrkoaktiva moderater bildade då Borerligt alternativ.


Borgerligt alternativ har kandidater med öppenhet för att skilda synsätt på traditioner, gudstjänstutformning och uttryckssätt ska kunna samsas inom Svenska kyrkan.


Kontaktuppgifter:

Rolf Tenser rolf.tenser@comhem.se 070 – 888 94 96