S:t Matteus

Borgerligt alternativ i S:t Matteus församling

Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp med borgerliga värderingar. Våra förtroendevalda är aktiva i församlingen sedan många år. Vi är den största partipolitiskt obundna nomineringsgruppen inom S:t Matteus församling.


 • S:t Matteus en egen församling
  Vi kommer att verka för att S:t Matteus församling fortsatt förblir en egen församling. Stiftet arbetar för att skapa en storförsamling av hela Norrmalm. En sammanslagning leder till höjd kyrkoavgift, ökade kostnader och nedskärningar i våra verksamheter.
  Vi säger därför NEJ till församlingssammanslagning!
 • Kyrkan är sprungen ur församlingen – en aktiv församling är en levande kyrka!
  Vi vill motverka centralisering. Kyrkan måste byggas underifrån inte tvärtom!
 • Utveckla diakonin
  Vi vill fortsätta det diakonala arbetet med ytterligare social verk­ samhet och bryta ensamhet eller när livet känns svårt. Under man­ datperioden har på vårt initiativ t.ex. Lunch i Gemenskap blivit en oas för de särskilt utsatta i vårt samhälle.
 • Viktigt stödja barn och ungdomar
  Vi vill verka för att barn och unga ges möjlighet att leva kristen­ dom och föra vidare det kristna arvet.
 • En tolerant och öppen kyrka
  Vi vill verka för en bred ekumenik, mångfald och öppenhet inom kyrkan. Vi i Borgerligt alternativ vill värna om ett aktivt guds­ tjänstliv där alla ska känna sig välkomna och där musiken har sin självklara plats.
 • Våga vara kristen
  Vi vill verka för att kyrkan står upp för sin tro och sina värde­ ringar. Att våga vara kristen är att leva det kristna budskapet.

Vi är övertygade om att våra idéer behövs för att vitalisera och utveckla Svenska kyrkan så att den lever i takt med sin egen samtid.

Om vi får förtroende i kyrkovalet den 17 september 2017 kommer S:t Matteus församling även fortsättningsvis att ha en ansvarsfull ledning, en budget i balans och med oförändrad kyrkoavgift. Vi kommer också att göra allt vi kan för att S:t Matteus församling fortsatt förblir en egen församling.

För frågor maila matteus@borgerligtalterntiv.nu.


Kontaktuppgifter:

Per Molander per.a.molander@gmail.com 070 – 653 99 56