Solna

Program för Solna Församling 2018 – 2021


Detta har vi gjort

 • Kyrkans Hus har utvecklats till en central mötesplats för Solnas församlingsverksamhet som andakter, öppen förskola, föredrag, utbildning, läxläsning, seminarier, ungdomsverksamhet, utställningar, café, ny utformad reception mm.
 • Församlingen driver nu tre populära heltidsförskolor och två öppna förskolor, en i Kyrkans Hus och en i den nya stadsdelen Järvastaden.
 • En plan har initierats för att utveckla Ulriksdals begravningsplats med en ny ceremonibyggnad under kommande mandatperiod.
 • Den diakonala verksamheten har utvecklats med stöd till allt fler hemlösa och nyanlända.
 • Sjukhuskyrkan är under snabb utveckling med en bred ekumenisk inriktning. Ett forskningsprojekt med fokus på existentiella patientsamtal har initierats och slutförts i syfte att introduceras i vården på Nya Karolinska Sjukhuset.
 • Solna kyrkby är under utveckling och en omfattande renovering av S:t Martins stall, där kapaciteten för verksamheten har fördubblats, är nu avslutad. En arbetsgrupp arbetar med att göra kyrkbyn mer tillgänglig och aktivitetsinriktad med den gamla ladan och prästgården samt framtida användning av arrendatorsbostaden.

Detta vill vi göra

 • Ta initiativ till att reformera av regeringen från 2017 infört utjämningssystem för begravningsskatt så att alla församlingar/kommuner ingår i systemet, alternativt överföra huvudmannaskapet till Solna stad med församlingen som utförare.
 • Förstärka den diakonala verksamheten med fokus på barns situation samt på det ökande antal äldre, både i hemmet och på äldreboenden.
 • Fortsatt utveckling av den kristna barnverksamheten.
 • Fortsatt satsning på mångsidig konfirmandverksamhet till förmånlig avgift.
 • I samband med utvecklingen av en mer tillgänglig Solna kyrkby se till att utnyttjandet av församlingens egna lokaler effektiviseras i syfte att reducera kostnadsnivån för hyrda lokaler bl.a i Kyrkans Hus.
 • Utveckla planer på att flytta Näckrosens förskoleverksamhet till Råsunda kyrkas befintliga eller nyetablerade lokaler på kyrkans mark.
 • Fortsätta utvecklingen av sjukhuskyrkan i det nya sjukhuset (NKS) med brett ekumeniskt samarbete, samt stödja utvecklingen av ASIH-verksamheten med diakonala resurser.
 • Genomföra byggandet av en ny ceremonibyggnad med tillhörande café vid Ulriksdals begravningsplats.
 • Fokusera mer på kyrkans kärnverksamhet och erbjuda våra församlingsbor ett rikt gudstjänstliv inklusive ett attraktivt musikprogram.
 • Verka för att förhindra en fortsatt politisering av Svenska kyrkan.
 • Ta fortsatt ansvar för att driva en ekonomiskt stark och välskött församling som kan fylla en meningsfull funktion för Solnas ökande befolkning.

Kontaktuppgifter:

Thomas Wallin thomas.tson.wallin@gmail.com 073 – 422 21 49