Södermalm

 


Välkommen till Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalid!

Vi är Borgerligt alternativs lokala förening för dig boendes i Sofia, Katarina och Högalids församlingar.

Borgerligt alternativ är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan, representerade i ett hundratal församlingar runtom i landet. Vår förening är ett val för dig som har borgerliga värderingar men som inte tycker att partipolitik ska styra inom kyrkan.

I kyrkovalet den 17:e september kan Du rösta på oss i din lokala församling/pastorat, i ditt stift och till kyrkomötet – Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

I Sofia, Katarina och Högalid är vi representerade både i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Våra kandidater i årets val för Sofia, Katarina och Högalid hittar du här.

Vår valfolder finner Du här; Folder Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalid

 

 

Om oss

För att stärka vårt engagemang och arbete på Södermalm har vi bildat vår lokala förening, som är en sammanslutning för Borgerligt alternativs medlemmar och nomineringsgrupper tillhörande Sofia, Katarina och Högalids församlingar. I vår styrelse, och bland våra medlemmar, finns mångårig erfarenhet av att vara kyrkligt förtroendevald.

Vi har, utöver Borgerligt alternativs gemensamma kristna värdegrund, visionen att kyrkan ska vara en kyrka öppen för alla, med en hjälpande hand till dem i nöd.

Vår önskan är att våra församlingar ska samarbeta, och utnyttja varandras styrkor och erfarenheter, för att skapa en så bred, varierande och välkomnande verksamhet som möjligt. En verksamhet som når de som önskar, och de som behöver oss.

Många av våra församlingsbor och andra personer kan behöva hjälp, andligt stöd och vägledning i livet. I våra församlingar har vi exempelvis många barn- och ungdomar, cirka 15-20 procent är under 18 år, och nästan 4 000 av våra församlingsbor är över 80 år.

Vi vill ha en verksamhet fylld av kristen gemenskap, med glädje och tröst, samt inspiration till ett fördjupat själsliv. Vi vill ha ett rikt musik- och kulturliv och att kyrkan ska vara en livaktig mötesplats för samtal om livet och kristen tro.

Vi vill ha många diakoner, som bland annat kan hjälpa sjuka och gamla personer. Vi välkomnar också varmt volontärer att delta i vårt arbete. Vi tycker att det är grundläggande att kyrkoskatten kommer Dig som invånare tillgodo genom god förvaltning och en mångsidig verksamhet. En verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar, en växande grupp som vi vill prioritera, men också till vuxna i alla åldrar och särskilt utsatta människor.

Det kan vara nyanlända flyktingar, pensionärer, ekonomiskt utsatta, sjuka eller ensamma. Vi kan vara en väg tillbaka till samhället med rehabilitering, arbetsstöd, gemenskap och andlig vägledning med mera. I våra församlingar har vi allt från yoga, självhjälpsgrupper, körer och öppna förskolor med mera.

Goda grannar” (som bland annat hjälper nyanlända och flyktingar) och ”Kafé i gemenskap” (en mötesplats för hemlösa) är bara två exempel på kyrkans oerhört viktiga roll i dag, exempelvis här på Södermalm.

Men vår kyrkliga verksamhet är beroende av förtroendevalda, så;

Vi önskar Din röst i kyrkovalet den 17:e september!

Mer information om Borgerligt alternativ och kyrkovalet samt varför du ska rösta på oss finns på centrala hemsidan; http://www.borgerligtalternativ.nu

Övergripande information om kyrkovalet och röstningen hittar du också på; https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

 

Bli medlem!

För att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet behöver vi såklart också nya medlemmar!

Önskar du bli medlem, vilket vi välkomnar varmt, kontakta vår kassör Linda Fryklund (se kontaktuppgifter nedan). Det kostar bara 100 kronor per år.

 

Kontaktuppgifter

Styrelsen för Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalid består av;

Inger Karlsson, Högalid – Ordförande och Sekreterare

(karlsson.inger@telia.com, 076 – 145 01 22)

Thorwald Nilsson, Katarina – Vice ordförande (thorwald.nilsson@fmv.se, 070 – 795 43 55)

Lena Sjöberg, Sofia – Vice ordförande (lena@mat-konst.se, 070 – 653 52 00)

Linda Fryklund, Sofia – Kassör (fryklund45@gmail.com, 072 – 748 62 45)

Britt Haselwanter, Högalid – Ledamot (britt.haselwanter@comhem.se, 073 – 576 72 44)

Michael Sigge, Katarina – Ledamot (sigge.michael@gmail.com)

 

Besök våra församlingar!

Hos våra församlingar i Sofia, Katarina och Högalid är du alltid välkommen!

Aktiviteter och gemenskap pågår året runt. Mer information hittar du;

 

Sofia församling; https://www.svenskakyrkan.se/sofia

Katarina församling; https://www.svenskakyrkan.se/katarina

Högalids församling; https://www.svenskakyrkan.se/hogalid