Österåker

Nu måste vi utveckla vår kyrka i Österåker

Borgerligt alternativ ställer upp i kyrkovalen till kyrkomötet, stiftet och vårt nya Österåkers pastorat. Borgerligt alternativ är strikt partipolitiskt obundet. Vi har fristående borgerliga värderingar och motsätter oss den politisering som inte sällan präglar Svenska kyrkan.

Här i Österåkers pastorat, som bildats av Österåker-Östra Ryds församling och Ljusterö-Kulla församling, vill vi ta ett stort ansvar för en fortsatt utveckling av vår kyrka. Den nedåtgående trend som präglat Österåker-Östra Ryds församling under flera år tex när det gäller gudstjänster och konfirmationer måste brytas. Fler och kraftfullare kyrkliga aktiviteter behövs. Vi lever i en dynamisk och utvecklande kommun där kyrkan och kristna värderingar verkligen behövs. Där behövs vi.

 

Några exempel på det som Borgerligt alternativ vill utveckla:

 • Gudstjänstlivet är grunden. Regelbundna högmässor i fler kyrkor behövs.
 • Kyrkomusiken och körverksamheten ska fortsatt få ett stort utrymme.
 • Informationen om kyrkans verksamhet behöver allmänt stärkas. Alla nyinflyttade ska särskilt välkomnas.
 • Drop in-dop och vigslar ska införas.
 • Barn- och ungdomsverksamheten liksom konfirmandundervisningen skall vara i fokus. Ta vara på ungdomarnas engagemang även efter konfirmationen.
 • Diakonin ska möta människors behov i olika livssituationer.
 • Volontärer är en naturlig och viktig del i kyrkans arbete.
 • Ett församlingsdrivet äldreboende förverkligas.
 • Välskött ekonomi utan avgiftshöjningar, gärna sänkning, är grunden. Ingen fortsatt våghalsig fastighetsverksamhet.
 • Alla våra fina kyrkor – Österåkers, Östra Ryds, Åkersberga, Ljusterö och Roslags-Kulla kyrkor ska vi vårda väl. De är en viktig del av vårt kulturarv.
 • Vårt internationella arbete behöver utvecklas vidare.

 

Blogg: 

borgerligtalternativ.blogspot.com

 

Kontakt:

Ingela Gardner, 070-3150729, 08-7329385

ingela.gardner@gmail.com

Fler skolavslutningar i kyrkan som här i Östra Ryd.