Lidingö församling

Foto: Ulf Ulfvarson

Svenska kyrkan bärs upp av människors levande tro på Gud

Kristendomen lyfter fram kärleken till vår nästa samt varje människas egenvärde, frihet och ansvar.

Kristendomen utgör den historiska grunden för vårt öppna samhälle, präglat av tankefrihet, trosfrihet och yttrandefrihet.


Vi värnar Svenska kyrkans traditionellt starka ställning i samhället.

Vi vill att de traditioner med kristen anknytning, som finns i skolor, inom sjukvården och inom äldreboenden bevaras och underlättas.

Många känner trygghet i tradi- tionella gudstjänstformer och upplever igenkännandets glädje.

Utveckling av gudstjänstfiran- det bör ske med stor varsamhet.

Kyrkan är en mötesplats i såväl glädje som sorg och en plats för stöd och samtal om livsåskådning och tro.

Församlingen engagerar sig, hjälper och stöttar människor vid dödsfall samt vid andra stora personliga eller samhälleliga kriser och katastrofer.

Vårt kristna budskap tydliggörs genom församlingens verk- samhet, vilken vänder sig till människor i alla åldrar, som bor eller arbetar på Lidingö.

Formerna är många och däri- bland dop, bröllop och begravning, söndagsskola och kunskap om kristendomen, barndop och, senare, konfirmationsundervisning.

Barn och ungdomsverksam- heten är en av församlingens allra viktigaste uppgifter.

För vuxna finns bland annat samtalsgrupper, studiecirklar och syföreningar.

Till stöd för allt detta finns frivilligorganisationer inom Svenska kyrkan

Under sekler har kyrkan varit en ytterst viktig kulturbärare på Lidingö.

Ett uttryck för detta är Lidingö kyrka från 1600-talet med dess vackra kyrkogård.

Våra kyrkobyggnader används för kör- och annan musikverksamhet.

Från Lidingö kommer den mycket välkända Lidingö Motettkör

Lidingö församling bjuder ofta in Lidingöborna till konserter och anordnar visningar av Lidingö kyrka och dess vackra och rogivande kyrkogård.

Borgerligt alternativ har sina rötter i borgerliga värderingar.


Kontaktuppgifter:

Suzanne Fredborg suzannefredborg@gmail.com 070 – 876 58 87