Hedvig Eleonora

För en fortsatt levande kyrka vid Östermalmstorg – rösta i kyrkovalet 17 september!

 

Vi i Borgerligt alternativ i Hedvig Eleonora kyrka vill att Hedvig Eleonora ska vara en öppen, välkomnande och glädjefylld kyrka.

En kyrka som finns till i glädje och sorg och med en rik verksamhet för alla åldrar.


Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ i Hedvig Eleonora kyrka är ett partipolitiskt obundet alternativ. Vårt program vilar på kristen värdegrund och vårt gemensamma kulturarv. Hedvig Eleonora kyrka ska vara en kyrka för alla med evangeliet om Kristus i centrum. De senaste fyra åren har vi med egen majoritet bidragit till en positiv utveckling för församlingen och ett gott samarbetsklimat. Våra 36 kandidater representerar alla åldrar och olika erfarenheter. Många är redan nu aktiva i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsliv. En tredjedel är nya.

 

Din öppna kyrka

Hedvig Eleonora församling har en låg kyrkoavgift samtidigt som vi har en mycket omfattande verksamhet. Vi vill möta dagens utmaningar genom att många engagerar sig för att skapa en rik och nytänkande verksamhet, som möter de andliga behoven.

 

Med gudstjänster för alla

Vi vill ha ett gudstjänstliv som präglas av både tradition och förnyelse. Det ska utvecklas för att nå nya grupper.

 

Med stöd till våra medmänniskor

Vi vill utveckla diakonin och stödet till utsatta människor i vår närhet. Vi vill ha mer uppsökande verksamhet.

 

Med fler volontärer

Alla som frivilligt vill bidra med sitt arbete och sin tid till församlingens verksamhet ska ha möjlighet att göra det.

 

Med barn och ungdomar i fokus

Vi vill bidra till att barn och ungdomar känner gemenskap, trygghet och samhörighet i vår stadsdel. Vi värnar om barnens del i kyrkolivet. Exempelvis genom barnkörer, konfirmation, träffar för tonåringar och ungdomsledarutbildning.

 

Med sång och musik

Hedvig Eleonoras rika musik- och körliv är en mycket viktig del av församlingens verksamhet som ska bevaras och utvecklas. För att utveckla och ytterligare berika vår kyrkas musikliv hjälps vi åt att samla in pengar för inköp av ett nytt spelbord till vår magnifika orgel.

Församlingens medlemskort ger alla församlingsmedlemmar fri entré till församlingens egna konserter.

 

Med ett levande kulturarv

Det är viktigt att kyrkan är öppen och tillgänglig. Många söker sig dit för den stillhet och ro som kyrkorummet ger. Hedvig Eleonora kyrka och kyrkogård är en viktig del av Östermalms identitet.

Vi vill bevara och vårda detta kulturarv. I december förra året återinvigdes det totalrenoverade församlingshemmet.

 

Med ansvar för ekonomi och verksamhet 

Vi vill fortsätta ta ansvar för församlingens ekonomi. Kyrkoavgiften ska inte höjas. Vi vill fortsätta att samverka med våra grannförsamlingar på Östermalm och utveckla samarbetet med skolor och arbetsplatser.

 

Med respekt för skapelsen och en hållbar värld

Vi vill värna skapelsen och arbeta för ökad kunskap om natur, klimat och miljöfrågor och för en hållbar utveckling av Svenska kyrkans och vår församlings verksamhet.


Kyrkofullmäktigelista kyrkoval 2017

Borgerligt alternativ i Hedvig Eleonora kyrka

 1. Kerstin Malm, gymnasielärare, ordförande kyrkorådet
 2. Thomas Mossberg, ekon dr, vice ordförande kyrkorådet
 3. Marie Fredborg, advokat, ordförande kyrkofullmäktige
 4. Eva Kling, fil kand, kyrkorådet
 5. Caroline von Sivers, bibliotekarie, kyrkorådet
 6. Linda Granqvist, testledare, kyrkorådet
 7. Mikael Forss, Senior Advisor inom hälso- och sjukvård , kyrkofullmäktige
 8. Kari Rasmuson, Hedvig Eleonora Chorus Reginae , placeringsrådet
 9. Frank Majgren, riskkonsult
 10. Birgitta Melander, advokat, kyrkofullmäktige
 11. Sonja Martin-Löf, projektledare, Hedvig Eleonora Chorus Reginae
 12. Barbara Åkerblom, biomed analytiker, kyrkorådet
 13. Antonia Christiansson, student, gudstjänstvärd
 14. Greta Eulau, student, gudstjänstvärd
 15. Filippa Kronsporre, juriststudent, gudstjänstvärd
 16. Ola Nordquist, MBA Harvard Business School, investerare
 17. Clara Bolinder-Lundberg, civilekonom
 18. Mats Blakstad, jägmästare, kyrkofullmäktige
 19. Maria Hagberg Forss, arbetsrättsjurist, Hedvig Eleonora Chorus Reginae
 20. Ingela Halling, psykoterapeut, gudstjänstvärd
 21. Amelie Cederström, skattehandläggare, volontär
 22. Berit Eklund, fil mag, gudstjänstvärd
 23. Camilla Ljungqvist, ekonom, kyrkofullmäktige
 24. Birgitta Mossberg, fil kand, kyrkofullmäktige
 25. Gunilla Forssman, f d diakoniassistent, kyrkvärd
 26. Torger Torgerson, präst, kyrkofullmäktige
 27. Anita Bergström Hellman, f d ordförande kyrkofullmäktige
 28. Gunilla Bergendal, dipl tolk- o översättarhögskolan, Sorbonne
 29. Gabrielle Barnekow Klint, civilekonom
 30. Rolf Eriksson, konsult , kyrkorådet
 31. Christer Martin-Löf, projektledningskonsult
 32. Lill Kléeman Ekstrand, journalist, kyrkofullmäktige
 33. Olle Hedenblad, f d polisintendent, kyrkofullmäktige
 34. Elisabeth Rimmerfeldt, adjunkt
 35. Kjell Sandberg, typograf , gudstjänstvärd
 36. Anders Eklund, egenföretagare, f d kyrkorådsledamot

Besök och gilla oss på facebook! Klicka här!


Kontakt

Kerstin Malm kerstin.malm@frisksport.se

Thomas Mossberg thm@comhem.se