Hässelby

Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan

Vi deltar på församlings-, stifts-, och kyrkomötesnivå. Borgerligt alternativ är en partiolitiskt fristående gruppering som vill samla borgerligt sinnade personer med intresse för kyrkliga frågor.


En öppen folkkyrka

Borgerligt alternativ tror på en öppen folkkyrka i en ny tid.

Vi anser att kyrkan ska vara ett föredöme på alla nivåer och att den kristna basen i samhället bör stärkas. Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka för alla i vårt samhälle.

Kyrkans gemenskap

Borgerligt alternativ vill, med Ditt stöd, ta ansvar för kyrkan i en ny tid där ung som gammal kan hitta vad de söker inom kyr­kans gemenskap.

Hos oss är alla välkomna, såväl den regelbundne besökaren, som den som främst känner en stark gemenskap med kyrkan.

Kristen värdegrund

Kristna och humanistiska värden utgör grunden för vårt samhälle.

Borgerligt alternativ anser att denna värdegrund måste bevaras och stärkas.

Ett gott förvaltarskap

Det krävs ett gott förvaltarskap för att utveckla kyrkans verksam­ het och hushålla med kyrkans pengar och andra resurser. Vi har ett ansvar i detta avseende också för framtida generationer kyrko­ besökare.

Kyrkomusik

Kyrkomusiken är en omistlig del av gudstjänstlivet. Det är därför viktigt att körer, för såväl barn som vuxna, ges möjlighet att ut­ vecklas och bidra till upplevelsen.

Undervisning

Våra barn och ungdomar måste få bra tillfällen att ta del av det kristna budskapet. En särskild satsning på att många konfirme­ras är av avgörande betydelse.

Alla ska ha en rimlig möjlighet att fira gudstjänst och delta i kyrkans verksamhet.

Diakoni

Arbetet inom diakonin är av mycket stor betydelse och måste hela tiden utvecklas för att möta skiftande behov och erfarenheter hos den sökande människan.

Gudstjänstliv

Kärnan i församlingen är ett rikt och allsidigt gudstjänstliv med nattvarden i centrum.

Slutord

Kyrkans viktigaste uppgift är att föra ut det kristna budskapet i hela samhället, men utan populism. Borgerligt alternativ vill ta tillvara människors olikheter och kompetens. Det frivilliga engage­manget i kyrkan måste uppmunt­ras och bevaras.


Den 17 september påverkar du svenska kyrkan genom att rösta i kyrkovalet!

Ge oss din röst!

Vi tar ansvar. Rösta på borgerligt alternativ i kyrkovalet.


Ta gärna kontakt med oss:

Arne Genschou Ordförande i kyrkorådet 070 819 02 17