Haninge

Kyrkoval 17 September 2017

Värna Svenska kyrkan.

  • Traditioner från förr.
  • Trygghet idag.
  • Tro inför framtiden.

Kontakt: claes.backdahl@gmail.com