Engelbrekts församling

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Engelbrekts församling är en spännande, växande och mångfacetterad församling. Med våra två unika kulturminnesmärkta kyrkor, Engelbrektskyrkan och Hjorthagskyrkan, i centrum för verksamheten, spänner vi över stenstaden, Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden, Ekhagen, KTH, Universitet och våra parker.


Vad har vi gjort?

Vi har välkomnat vår nya kyrkoherde Annelie Lowén, som utvecklat församling­ens verksamhet, bl a genom satsning på fler mötes­ och samtalsplatser, ett vidare mu­sikutbud med nya engagerade körledare och med dop­ och konfirmandverksamhet. Vi har öppna förskolor i Hjorthagen och Engelbrektskyrkan, vi har ungdomskvällar ”Eng­häng” , vi har yoga i Engelbrektskyr­kan, vi har 11 körer för bebis­ar, barn, ungdomar och vuxna. Vi ger tillfälligt ekonomiskt stöd till behövande boende inom församlingen. Vi har också genomfört renoveringen av Engelbrektskyrkans torn till dess forna glans.

Vad vill vi göra?

Vi vill utveckla verksamheten i församlingen och i detta särskilt inkludera våra nya medlemmar i Norra Djur­gårdsstaden. Det gäller t ex samtal och diakoni. Vi vill värna kyrkan som ett kultur­arv. I vårt ansvar ingår också att förvalta våra fastigheter. En särskild utmaning är att genomföra den renovering av Engelbrektskyrkans tak och fasad, som beslutats av kyrko­ fullmäktige.

Vi som vill göra detta

Vi ställer upp med ett starkt och kompetent lag som kandiderar till Kyrkofullmäktige den 17 september.

Eva Victor
Guide, egenföretagare
Joakim Collin
Överste
Eva Urban
Leg. sjuksköterska
Anders Wahlund
Direktör
Torun West
Civ.ek
Karin Norborg Collin
Lärare
Anna Törngren
Fil.kand, DIHR
Hans Klingvall
Rekryteringskoordinator
Charlotte von Sivers Rosberg
Lärare
Birke Ewertz
Arkitekt
Britta Jonell Ericsson
Fil.dr
Isabella Sund- berg Pawlowski
Controller
Jenni Nordborg
Civ.ing, tekn.dr
Stefan Rosberg
Fastighetskonsult
Christer Ericsson
Jur.kand

Kontaktuppgifter:

Eva Victor evavictor7@gmail.com 070 – 958 57 82