Brännkyrka – Hägersten

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

  • Din röst på Borgerligt alternativ i årets kyrkoval är viktig!
  • Vi vill att fler gör sin röst hörd i kyrkovalet. I senaste valet röstade omkring 12 procent.

Förtidsröstningen startar den 4 september 2017.

Kristendom och humanism med sin etik, moral och medmänsk­ lighet har spelat och spelar en viktig roll i vår kultur och i vår historia. Idéer och värderingar har format samhället och utgör dess grund. Det är en tradition som vi vill värna, vårda och utveckla. I den traditionen är tanke­, tros­ och yttrandefriheten grundpelare. Viktiga värden som respekt, mångfald, tolerans och demokrati ställer krav på att religionen erkänns som en del av enskilda människors liv.


Din röst på Borgerligt alternativ är garanten för:

  • En beredskap för att människor i livskriser kan få stöd och hjälp
  • Utvecklad verksamhet för barn, ungdomar och äldre
  • Utvidgad musikverksamhet i gudstjänsterna
  • Kyrkans möjlighet att ha beredskap vid kriser och katastrofer
  • Kyrkans aktiva arbete för ett bättre klimat- och miljöarbete
  • En väsentlig lägre kyrkoavgift

Borgerligt alternativ Brännkyrka församling

Borgerligt alternativ Hägerstens församling


Kontaktuppgifter:

Peter Odentun peter.odentun@gmail.com 070 – 731 63 52